LEDNING

Lennart Carmelid VD och grundare till Försäkringsplan AB. Lennart har arbetat i försäkringsbranschen sedan 1981. Först som distriktschef på Skandia 1981-1985 och därefter som livspecialist på Länsförsäkringar 1985-1988. Han byggde under denna tid upp Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet i Uppsala. Därefter var han chef för affärsområde privat på Länsförsäkringar 1988-1991. Startade Försäkringsplan AB 1991.
lennart@forsakringsplan.com