HISTORIK

Försäkringsplan AB startades av Lennart Carmelid i Uppsala den 1 september 1991.

Försäkringsplan AB står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Organisationsnummer: 556432-4662

Styrelsens säte: Österåker