UPPHANDLING

Som oberoende konsulter är vi alltid vår kunds representant och ombud gentemot de olika försäkringsbolagen. Utifrån varje enskild kunds behov och möjligheter tar vi fram underlag för upphandling, gör förfrågan , medverkar i urvalsprocesser, utvärderar och presenterar unika lösningar för varje kund.