RÅDGIVNING

Försäkringsplan AB erbjuder kvalificerad rådgivning vid pensionslösningar för företagare, VD, företagsledning och 10-taggare.

Vid all personlig rådgivning kring upprättande av pensionsplaner utgår vi från en helhetssyn och en analys av individuella förutsättningar, behov och möjligheter, för att i varje enskilt fall erbjuda bästa möjliga långsiktiga lösning.