Våra tjänster

  Försäkringsbranchen är komplex och omfattande. Försäkringsplan AB är ett försäkringsmäkleri som hjälper både företag och privatpersoner att finna den absolut bästa försäkringslösningen.

Vår uppgift är att som representant för kunden finna den försäkringslösning som bäst svarar mot företagets eller privatpersonens behov av försäkring.

Som oberoende konsulter gör vi pensionsutredningar och beräkningar av olika pensionsalternativ både vid upphandling och uppnådd pensionsålder.

Vi bistår våra kunder med rådgivning kring försäkrings- och skattejuridik, utbildning och service. Våra företagskunder hjälper vi även att upprätta pensionspolicy.