VAD GÖR EN MÄKLARE?

  En försäkringsmäklares uppgift är att som representant för kunden finna den försäkringslösning som bäst svarar mot företagets eller privatpersonens behov av försäkring. Försäkringsmäklaren hjälper sin kund att välja bland försäkringsbolagens produkter med hänsyn tagen till premier, villkor och försäkringsbolagens security.

Försäkringsmäklaren arbetar på följande sätt:

1.Tillsammans med kunden upprättas ett uppdragsavtal som beskriver omfattningen av uppdraget.

2.Behovsanalys av aktuellt försäkringsbehov tillsammans med kunden.

3.Mäklaren tar fram och utvärderar offerter från försäkringsgivare.

4.Mäklaren delger kunden sina synpunkter utifrån villkor och premier m m.
Kunden bestämmer sedan vilket försäkringsalternativ han önskar.

5.Därefter placeras försäkringen i enlighet med lämnad offert.

6.Försäkringsmäklaren handhar skötseln av kundens försäkringar och bistår kunden när förutsättningarna i försäkringsbehoven ändras.