2018-01-08
Basbeloppen 2018
Prisbasbeloppet höjs med 700 kr 2018.
Läs mer >>>
 
2018-01-08
Inkomstgränser 2018
Viktiga inkomstgränser för 2018.
Läs mer >>>
 
2017-01-04
Inkomstgränser 2017
Viktiga inkomstgränser för 2017.
Läs mer >>>
 
2016-12-08
Basbeloppen 2017
Prisbasbeloppet höjs med 500 kr 2017.


Läs mer >>>
 
2015-12-28
Inkomstgränser 2016
Viktiga inkomstgränser för 2016.
Läs mer >>>
 
2015-12-15
Basbeloppen 2016
Prisbasbeloppet sänks med 200 kr 2016.
Läs mer >>>
 
2015-01-11
Inkomstgränser 2015
Viktiga inkomstgränser för 2015.
Läs mer >>>
 
2014-12-14
Basbeloppen 2015
Basbeloppen höjs med 100 kr 2015.
Läs mer >>>
 
2013-12-26
Inkomstgränser 2014
Viktiga inkomstgränser för 2014.
Läs mer >>>
 
2013-12-12
Basbeloppen 2014
Basbeloppen sänks 2014!
Läs mer >>>
 
2013-01-10
Basbeloppen 2013
Samtliga tre basbelopp för 2013 är klara.
Läs mer >>>
 
2013-01-10
Inkomstgränser 2013
Viktiga inkomstgränser för 2013.
Läs mer >>>
 
2012-01-02
Inkomstgränser 2012
Viktiga inkomstgränser för 2012.
Läs mer >>>
 
2011-12-17
Basbeloppen 2012
Samtliga tre basbelopp för 2012 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2010-12-21
Inkomstgränser 2011
Viktiga inkomstgränser för 2011.
Läs mer >>>
 
2010-12-21
Basbeloppen 2011
Samtliga tre basbelopp för 2011 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2009-12-14
Basbeloppen 2010
Basbeloppet sänks för första gången någonsin.
Läs mer >>>
 
2009-12-14
Inkomstgränser 2010
Viktiga inkomstgränser för 2010.
Läs mer >>>
 
2008-12-29
Brytpunkter för statlig skatt 2009
Den högsta månadslönen 2009 utan att behöva betala statlig skatt är 31.600 kr.
Läs mer >>>
 
2008-12-29
Basbeloppen 2009
Samtliga tre basbelopp för 2009 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2008-10-28
Nytt prisbasbelopp för 2009
Prisbasbeloppet för 2009 är nu fastställt.
Läs mer >>>
 
2008-09-19
Lite tankar om den oroliga finansmarknaden
De finansiella spelreglerna har förändrats och världen ser annorlunda ut.
Läs mer >>>
 
2008-01-04
Brytpunkter för statlig skatt 2008
Den högsta månadslönen 2008 utan att behöva betala statlig skatt är 28 400 kr.
Läs mer >>>
 
2007-12-20
GOD JUL!
GOD JUL & GOTT NYTT År önskar Försäkringsplan!
Läs mer >>>
 
2007-12-19
Basbeloppen 2008
Samtliga tre basbelopp för 2008 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2007-11-22
Viktig information om privat pensionssparande!
Nästa år, 2008, sänks avdragsrätten det är därför viktigt att se över sin pensionsförsäkring.
Läs mer >>>
 
2007-10-17
Sälj din förlusttyngda kapitalförsäkring
Sista chansen att sälja förlusttyngda kapitalförsäkringar.
Läs mer >>>
 
2007-09-04
Höjt basbelopp för år 2008
Prisbasbeloppet för år 2008 är nu fastställt.
Läs mer >>>
 
2007-09-04
Nytt pensionsavtal för LO
LO och Svenskt Näringsliv har slutit en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal.
Läs mer >>>
 
2007-01-10
Skattereduktion på arbetsinkomster
Personer under 65 år med arbetsinkomster får ett extra skatteavdrag fr. o. m. i år. Tjäna upp till 31 800 kr utan att betala skatt.
Läs mer >>>
 
2007-01-08
Brytpunkter för statlig skatt 2007
Upp till 27.380 kr per månad brutto kan inkomsten bli innan statlig skatt behöver betalas.
Läs mer >>>
 
2007-01-03
Basbeloppen 2007
Samtliga tre basbelopp för 2007 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2006-09-19
Fattigdom väntar 50-talisterna
Enligt ett forskningsprojekt från Uppsala och Göteborgs universitet kommer nästa pensionsgeneration, 50-talisterna, att få det mycket sämre än dagens.
Läs mer >>>
 
2006-09-19
Svenskar pensionerar sig sist
Åldern då svenskar i genomsnitt lämnar arbetslivet stiger och ligger nu på drygt 63 år.
Läs mer >>>
 
2006-06-22
Hur går börsen i sommar?
Nu finns ett nytt nummer av Fondrådet ute.
Läs mer >>>
 
2006-06-21
Nu utökad service!
Vi har infört ett system så att ni kan följa era försäkringar via denna sida.
Läs mer >>>
 
2006-01-10
Skattenyheter 2006
Gränsen för när den statliga skatten tas ut ändras, den skattefria bilersättningen höjs………
Läs mer >>>
 
2005-12-01
Basbeloppen 2006
Samtliga tre basbelopp för 2006 är nu klara.

Läs mer >>>
 
2005-09-26
Förbättra avkastningen på ditt pensionssparande!
Vill du ha hjälp att förvalta ditt pensionssparande? Vi erbjuder nu en unik tjänst som kan förbättra avkastningen på ditt försäkringssparande.
Läs mer >>>
 
2005-07-01
TREVLIG SOMMAR!
Vi önskar alla våra kunder en riktigt skön sommar med mycket sol, semester och skön avkoppling!
Läs mer >>>
 
2005-01-12
Skattenyheter 2005
Arvs- och gåvoskatten försvinner, brytpunkterna för statlig skatt justeras etc.
Läs mer >>>
 
2004-12-08
minpension.se
Nu kan du få en överblick över din statliga och kollektiva pension.
Läs mer >>>
 
2004-12-07
Basbeloppen 2005
Samtliga tre basbelopp för 2005 är nu klara.
Läs mer >>>
 
2004-09-23
Direktpension och särskild löneskatt
Äntligen är det klart hur löneskatten skall betalas vid direktpensioner.
Läs mer >>>
 
2004-06-10
Vår första pensionär!
Nu har vi fått vår första pensionär i Försäkringsplan………
Läs mer >>>
 
2004-05-21
Välfärdssystemet riskerar kollaps!
Välfärdssystemet i Sverige riskerar kollaps. Den bedömningen gör det internationella kreditföretaget Standard & Poor´s i en undersökning.
Läs mer >>>
 
2004-05-19
Teckna pensionsförsäkring utomlands!
Inom en snar framtid kommer det att gå bra att teckna en pensionsförsäkring i ett utländskt försäkringsbolag med avdragsrätt i Sverige.
Läs mer >>>
 
2004-04-22
Welcome to India, my friend!
Nu lanseras den första Indienfonden för försäkringssparande!
Läs mer >>>
 
2004-04-19
Fond i fond
En ny ”fond i fond” som placerar i alla världens fonder…….
Läs mer >>>
 
2004-04-07
GLAD PÅSK!
Våra kontor har stängt på skärtorsdagen.
Läs mer >>>
 
2003-12-29
Nytt år och nya skatter
Med ett nytt år följer alltid nya skatteregler.
Läs mer >>>
 
2003-12-16
Jobba till 79 års ålder?
En utredning har kommit fram till att om vi skall behålla nuvarande standard år 2030 så krävs det att hälften av dem som uppnår 65 års ålder fortsätter att arbeta fram till 79 år!
Läs mer >>>
 
2003-11-22
Vilseledande om Handelsbanken Liv
En artikel i Dagens Industri är klart vilseledande om Handelsbanken Liv.
Läs mer >>>
 
2003-11-16
Basbeloppen 2004
Vi har sedan 2001 tre olika basbelopp; Prisbasbelopp, förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet.
Läs mer >>>
 
2003-11-07
Återtag av pensionspengar
Folksam, SEB TryggLiv och nu även Skandia har beslutat att reducera värdet på kundernas försäkringskapital.
Läs mer >>>
 
2003-11-04
Slopad arvsskatt
Den kritiserade arvsskatten för makar och sambor försvinner från årsskiftet.
Läs mer >>>
 
2003-10-20
Kris i de svenska livförsäkringsbolagen
Hur påverkar krisen i livbolagen ditt pensionssparande?
Läs mer >>>
 
2003-10-19
Ny adress i Gävle!
Måndagen den 20 oktober flyttar vi vårt kontor i Gävle och får samtidigt ett nytt telefonnummer.
Läs mer >>>
 
2003-09-10
Försäkring som skydd mot höga sjuklönekostnader
Att försäkra bort risken för höga sjukkostnader har blivigt viktigt för många företag nu när arbetsgivarens ansvar för sjuklönen är förlängd till 3 veckor.
Läs mer >>>
 
2003-08-07
Skandia inför differentierad sjukpremie
Skandia inför under hösten differentierad prissättning av företagens sjukförsäkring utifrån hur företagens sjuktal ser ut.
Läs mer >>>
 
2003-06-26
Förändrad sjukpenning från den 1 juli 2003
Sjukpenningen sänks från 80% till 77,6% av den sjukpenninggrundande inkomsten. Arbetsgivarens ansvar förlängs från 14 dagar till 21 dagar.
Läs mer >>>
 
2003-05-19
Ny rutin i TryggPlan
SEB TryggLiv har infört en strikt tillämpning av villkoren vid någons avgång. Krediteringar för retroaktiva avgångar tillämpas inte längre.
Läs mer >>>
 
2003-05-13
Efterlevandeskyddet senareläggs
Efterlevandeskyddet i premiepensionen senareläggs ytterligare två år. Möjligheten att teckna sig för skyddet öppnas därmed inte förrän år 2005.
Läs mer >>>
 
2003-03-13
Sälj Din kapitalförsäkring och dra av förlusten
Resultatet blir en helt unik produkt! Ingen beskattning vid värdeökning och en avdragsgill förlust vid värdeminskning.
Läs mer >>>
 
2003-03-03
Se upp för oseriösa försäkringssäljare!
I Rapports sändning torsdagen den 27/2 var det ett inslag om oseriös försäljning av fonder och kapitalförsäkringar. Företaget som uppträtt oseriöst var Afla Group med kontor i Stockholm.
Läs mer >>>
 
2003-02-14
Rätt att arbeta till 67 års ålder
Fr o m 1 september 2002 har arbetstagare lagstadgad rätt att arbeta till 67 års ålder.
Läs mer >>>
 
2003-02-13
Collectum – nytt bolag för ITPK
Administrationen av ITPK sköts från årsskiftet av det nybildade bolaget Collectum. Bolaget har bildats efter beslut av Svenskt Näringsliv och PTK.
Läs mer >>>
 
2003-01-30
Livbolagens ekonomi
Livbolagens konsolidering och solvens är i vissa bolag på mycket låga nivåer.
Läs mer >>>
 
2003-01-13
Statlig skatt och brytpunkter för 2003
Inkomstgränsen för att behöva betala statlig skatt i år går vid en inkomst av 301.000 kr.
Läs mer >>>
 
2003-01-07
Basbeloppen 2003
Vi har idag tre olika basbelopp; Prisbasbelopp, förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet.
Läs mer >>>
 
2003-01-07
Förtidspension blir till sjukersättning
Från den 1 januari 2003 försvinner begreppet förtidspension. I stället införs sjukersättning och aktivitetsersättning. Det tidigare sjukbidraget byter namn till tidsbegränsad sjukersättning.
Läs mer >>>
 
2002-12-05
Nyheter i ITP-planen
Parterna, Svenskt Näringsliv och PTK kom i somras överens om att lönegränserna i ITP-planen skall knytas till inkomstbasbeloppet.
Läs mer >>>