Basbeloppen 2017

2016-12-08
 
Prisbasbeloppet höjs med 500 kr 2017.


 
Basbeloppen 2017 är nu klara och både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 500 kr. Inkomstbasbeloppet däremot höjs med hela 3,7%

Prisbasbeloppet är fastställt till 44.800 kr (44.300 kr). Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2017 är det 336.000 kr. Den högsta inkomsten som ger rätt till föräldrapenning är dock 10 prisbasbelopp som för 2017 blir 448.000 kr. Högsta avdraget som en arbetsgivare får göra enligt huvudregeln till en anställds tjänstepensionsförsäkring är 35% av inkomsten, dock max 10 prisbasbelopp 448.000 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2017, 45.700 kr (45.200 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 61.500 kr (59.300 kr). En ökning med 3,7 %. Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 7,5 inkomstbasbelopp (461.250 kr) efter avdrag för pensionsavgiften. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7%, så den högsta avgiften blir 34.700 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 615.000 kr.Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms