Basbeloppen 2016

2015-12-15
 
Prisbasbeloppet sänks med 200 kr 2016.
 
Basbeloppen 2016 är nu klara och både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet sänks med 200 kr. Inkomstbasbeloppet däremot höjs med 2,1%

Prisbasbeloppet är fastställt till 44.300 kr (44.500 kr). Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2016 är det 332.250 kr. Den högsta inkomsten som ger rätt till föräldrapenning är dock 10 prisbasbelopp som för 2016 blir 443.000 kr. Även förmånsvärdet för tjänstebil beräknas utifrån detta basbelopp.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2016, 45.200 kr (45.400 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 59.300 kr (58.100 kr). En ökning med 2,1 %. Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 7,5 inkomstbasbelopp (444.750 kr) efter avdrag för pensionsavgiften. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7%, så den högsta avgiften blir 33.500 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 593.000 kr. Utdelnings- och kapitalvinstbeskattning på aktier i fåmansföretag grundar sig också på inkomstbasbeloppet. Taket för den nya fastighetsavgiften, tidigare fastighetsskatt, grundar sig på inkomstbasbeloppet och blir för år 2016, 7.412 kr


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms