Basbeloppen 2014

2013-12-12
 
Basbeloppen sänks 2014!
 
Basbeloppen 2014 är nu klara och både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet sänks med 100 kr.


Prisbasbeloppet är fastställt till 44.400 kr (44.500 kr). Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2014 är det 333.000 kr. Den högsta inkomsten som ger rätt till föräldrapenning är dock 10 prisbasbelopp. Storleken på avdraget för pensionsförsäkringar till företag och privatpersoner med enskild firma grundar sig också på prisbasbeloppet. Även förmånsvärdet vid tjänstebil beräknas utifrån detta basbelopp.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2014, 45.300 kr (45.400 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 56.900 kr (56.600 kr). En ökning med 0,5 %. Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 8,07 inkomstbasbelopp, 459.183 kr. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7%, så den högsta avgiften blir 32.142 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 569.000 kr. Utdelnings- och kapitalvinstbeskattning på aktier i fåmansföretag grundar sig också på inkomstbasbeloppet. Taket för den nya fastighetsavgiften, tidigare fastighetsskatt, grundar sig på inkomstbasbeloppet och blir för år 2014, 7.112 kr.
Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms