Basbeloppen 2010

2009-12-14
 
Basbeloppet sänks för första gången någonsin.
 
För första gången sedan basbeloppet infördes kommer det att sänkas år 2010. Orsaken till sänkningen är att prisläget i juni 2009 var lägre än i juni 2008.

Det finns tre olika basbelopp, prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet kommer att sänkas medan inkomstbasbeloppet höjs något.

Prisbasbeloppet är fastställt till 42.400 kr (42.800 kr). Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2010 är det 318.000 kr. Storleken på avdraget för pensionsförsäkringar till företag och privatpersoner med enskild firma grundar sig också på prisbasbeloppet. Även förmånsvärdet vid tjänstebil beräknas utifrån detta basbelopp.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2010, 43.300 kr (43.600 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 51.100 kr (50.900 kr). Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är regeringen som fastställer inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 8,07 inkomstbasbelopp, 412.377 kr. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7% så den högsta avgiften blir 28.800 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 511.000 kr. Utdelnings- och kapitalvinstbeskattning på aktier i fåmansföretag grundar sig också på inkomstbasbeloppet. Taket för den nya fastighetsavgiften, tidigare fastighetsskatt, grundar sig på inkomstbasbeloppet och blir för år 2010, 6.400 kr.Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms