Skattenyheter 2006

2006-01-10
 
Gränsen för när den statliga skatten tas ut ändras, den skattefria bilersättningen höjs………
 
Brytpunkt för statlig skatt

Gränsen innan statlig skatt på 20% tas ut går under 2006 vid en inkomst av 317 700 kr. Det innebär att marginalskatten blir ca 55% på inkomster utöver denna nivå. På inkomster överstigande 472 300 kr tillkommer ytterligare 5% i statlig skatt, den s.k. värnskatten. Marginalskatten på dessa inkomster blir då ca 60%.

Grundavdrag

Grundavdraget är olika stort på olika inkomster. På mycket små inkomster är grundavdraget innan skatten beräknas 16 800 kr. Det innebär att alla inkomster upp till 16 800 kr är befriade från skatt. Det kan vara viktigt att tänka på beträffande egna barns arbete i företaget under sommarmånaderna. För att ett aktiebolag skall kunna anställa ägarens barn så krävs det att barnet fyllt 16 år innan anställningen börjar.

Bilersättning

Den skattefria ersättningen för privat bil i tjänsten höjs till 18 kr per mil. Avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats höjs också till 18 kr per mil.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgiften för anställda är för 2006 32,28%. Egenavgiften för enskilda näringsidkare är 30,71% Den särskilda löneskatten för personer födda 1937 eller tidigare är 24,26%. Arbetsgivaravgiften för personer födda 1938 och 1939 är 26,37%. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader är 24,26%.


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms