Basbeloppen 2006

2005-12-01
 
Samtliga tre basbelopp för 2006 är nu klara.

 
Prisbasbeloppet är fastställt till 39.700 kr (39.400 kr). En ökning med 300 kr. Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2006 är det 297.750 kr. Storleken på avdraget för pensionsförsäkringar både till företag och privatpersoner grundar sig också på prisbasbeloppet.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2006, 40.500 kr (40.300 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 44.500 kr (43.300 kr). Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är dock regeringen som fastställer inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 8,07 inkomstbasbelopp, 359.115 kr. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7% så den högsta avgiften blir 25.100 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 445.00 krRelated Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms