Skattenyheter 2005

2005-01-12
 
Arvs- och gåvoskatten försvinner, brytpunkterna för statlig skatt justeras etc.
 
Arvs- och gåvoskatt

Den största skattenyheten är att fr.o.m. 1 januari så är skatten på arv och gåva helt borttagen oavsett vem som ärver. Det öppnar upp möjligheten till skatteplanering genom att kunna fördela tillgångar mellan olika personer exempelvis inom familjen utan skattebelastning.

Det underlättar också betydligt vid generationsskiften av företag eller andra tillgångar.

Utfallande belopp från kapitalförsäkringar kan också vara hur stora som helst utan arvsskatt. Det är en fördel när övriga arvingar skall kompenseras vid ett generationsskifte.

OBS! De juridiska aspekterna med arvsrätt mm påverkas inte av att själva arvsskatten försvinner.

Brytpunkter

Inkomstgränsen innan statlig skatt behöver betalas under 2005 går vid en inkomst av 313 000 kr. Inkomster härutöver beskattas förutom av kommunalskatten med en statlig skatt på 20%. Det innebär att marginalskatten blir ca 55%. På inkomster överstigande 465 200 kr tillkommer ytterligare 5% i statlig skatt, den skatten som tidigare benämndes för värnskatt. Marginalskatten på dessa inkomster blir då ca 60%.

Grundavdrag och skattegräns

Grundavdraget är olika stort beroende på inkomstens storlek. Grundavdraget på låga inkomster är som högst 16 700 kr. Det innebär att man kan under 2005 kan ha en inkomst upp till 16 700 kr utan att behöva betala skatt. Det kan vara viktigt att tänka på beträffande egna barns arbete i företaget under sommarmånaderna. För att ett aktiebolag skall kunna anställa ägarens barn så krävs det att barnet fyllt 16 år innan anställningen börjar.

Bilersättning

Ersättning för privat bil som används i tjänsten höjs till 17 kr per mil. Avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats höjs också till 17 kr per mil.

Fri parkering

Fri parkering vid arbetsplatsen medför fr.o.m. 2005 en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren får nu betala arbetsgivaravgifter på hyresbeloppet och den anställde skatt. Detta gäller dock ej vid tjänstebil, något som skall tas med i beräkningen om tjänstebil skall införskaffas eller ej. Vid privatbil torde avdrag få göras för de dagar då bilen används i tjänsten.

Arbetsgivaravgifter

Den totala arbetsgivaravgiften är densamma 2005 som året innan, 32,7%. Fördelningen inbördes har dock förändrats något. Enskilda näringsidkare betalar egenavgifter och de är också oförändrade på 30,89%.

Den nedsättning av arbetsgivaravgiften som får göras på låga löner sänks till max 3 090 kr per månad (3 550 kr). Den högsta månadsinkomsten som berättigar till avdrag blir numera 61 800 kr (71 000 kr).

Förmögenhetsskatt

Fribeloppet för uttag av förmögenhetsskatt för makar höjs från 2 000 000 kr till 3 000 000 kr. Fribeloppet för ensamstående ändras inte utan är även i fortsättningen 1 500 000 kr.

Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms