Basbeloppen 2005

2004-12-07
 
Samtliga tre basbelopp för 2005 är nu klara.
 
Prisbasbeloppet är fastställt till 39.400 kr (39.300 kr). En ökning med 100 kr. Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2005 är det 295.500 kr. Storleken på avdraget för pensionsförsäkringar både till företag och privatpersoner grundar sig också på prisbasbeloppet.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2005, 40.300 kr (40.100 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 43.300 kr (42.300 kr). Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är dock regeringen som fastställer inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 7,5 inkomstbasbelopp, 324.750 kr. Det styr även taket för den allmänna pensionsavgiften som är maximerad till 8,07 inkomstbasbelopp, 349.431 kr. Pensionsavgiften är 7% så den högsta avgiften blir 24.400 kr. Det är denna avgift som placeras i fonder via PPM (Premiepensionsmyndigheten). Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 433.000 kr.
Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms