Direktpension och särskild löneskatt

2004-09-23
 
Äntligen är det klart hur löneskatten skall betalas vid direktpensioner.
 
Direktpensioner blir allt vanligare och kan i många sammanhang vara att föredra framför en traditionell tjänstepensionsförsäkring. En direktpension består av ett avtal om pension mellan företaget och den anställde samt en kapitalförsäkring som tryggar löftet om pension som finns i avtalet.

Det har under många år varit lite oklart hur den särskilda löneskatten skall betalas vid dessa upplägg. Försäkringsbolagen har hävdat att löneskatt först skall utgå vid utbetalning av pensionen och skatteexperter hos Skattemyndigheten har naturligtvis tyckt tvärtom att löneskatten skall betalas på en gång.

Regeringsrätten har nu i två domar 2004-06-23 och 2004-06-29 fastställt hur det skall vara.

För ägare i fåmansbolag skall särskild löneskatt först utgå vid utbetalning av pensionen. Detta oavsett hur pensionsutfästelsen är bokförd, under rubriken ”Avsatt till pensioner” eller på annat sätt. Det rätta sättet är dock att bokföra en direktpension för en huvuddelägare som en delpost under rubriken ”Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser”

Det som skall bokförs under rubriken ”Avsatt till pensioner” är sådana pensionslöften som kan tryggas enligt tryggandelagen och det kan inte en direktpension till en huvuddelägare göra.

Direktpensioner till anställda som inte är huvuddelägare kan bokföras på olika sätt. Ett alternativ är under ”Avsatt till pensioner” Bokförs direktpensionsutfästelsen här så utgår särskild löneskatt på en gång, vilket naturligtvis inte är så bra. Bokförs utfästelsen i stället på annan plats i balansräkningen så utgår ingen löneskatt förrän vid utbetalningstillfället. Skatterättsnämnden har i detta sammanhang meddelat att det inte strider mot god redovisningssed att bokföra på detta sätt.

Sammanfattning

För huvudägare av fåmansbolag så utgår särskild löneskatt först vid tillfället för utbetalning av pensionen.

Direktpensioner till övriga anställda blir inte underlag för särskild löneskatt förrän vid utbetalningstillfället om direktpensionsutfästelsen bokförs på annat sätt än under rubriken ”Avsatt till pensioner” eller ”Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser”. Sådan bokföring strider inte mot god redovisningssed.


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms