Welcome to India, my friend!

2004-04-22
 
Nu lanseras den första Indienfonden för försäkringssparande!
 
SEB TryggLiv lanserar den första Indienfonden på marknaden som är öppen för försäkringssparande. Fondförvaltare är HSBC Asset Management Group som sammanlagt förvaltar över 150 miljarder EUR. Fonden heter HSBC Indian Equity.

Indien är världens största demokrati och har världens näst största befolkning på drygt en miljard människor. I landet finns numera en välbärgad medelklass som är lika stor som befolkningen inom Euroområdet. Förutsättningarna för en trendmässigt stigande tillväxt ser mycket ljusa ut för de närmaste åren. Service- och tillverkningsindustri är de främsta bidragsgivarna till tillväxten som dock inte riktigt når upp till regeringens 8-procentsmål. Det största hindret för en snabbare tillväxtuppgång är det stora budgetunderskottet som begränsar de mycket nödvändiga investeringarna i infrastruktur. Genom reformer har dock stora infrastrukturprojekt satts igång. IT- och den därmed sammanhängande serviceindustrin förväntas växa snabbt de kommande åren tack vare landets goda kompetens- och kostnadsnivå inom dessa branscher. Den välutbildade engelskspråkiga arbetskraften har lockat utländska företag att etablera sig i landet. Konflikten med grannlandet Pakistan över Kashmir har pågått i över 50 år och förhoppningsvis kommer en lösning till stånd inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kontakta Din försäkringsmäklare på Försäkringsplan för nyinvestering eller omplacering.

OBS! En placering i en Indienfond är förknippad med en hög risk.


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms