Nytt år och nya skatter

2003-12-29
 
Med ett nytt år följer alltid nya skatteregler.
 
Brytpunkter 2004

Inkomstgränsen för att betala statlig skatt under 2004 går vid en inkomst av 308.800 kr. Inkomster över 308.800 kr beskattas förutom av kommunalskatten med en statlig skatt på 20%. Det innebär att marginalskatten blir ca 55%. På inkomster överstigande 458.900 kr tillkommer ytterligare 5% i statlig skatt, det är den s.k. värnskatten. Marginalskatten på dessa inkomster blir då ca 60%

Grundavdrag och skattegräns

Grundavdraget är olika stort beroende på inkomstens storlek. Grundavdraget på låga inkomster som högst 16.700 kr. Det innebär att under 2004 kan man ha en inkomst av 16.700 kr utan att behöva betala skatt. Det kan vara viktigt att tänka på beträffande egna barns arbete i företaget under sommaren. För att ett aktiebolag skall kunna anställa ägarens barn så krävs det att barnet fyllt 16 år vid tidpunkten då anställningen börjar.

Fri lunch

En arbetsgivare som bjuder sina anställda på lunch eller middag måste ta upp lunchen som en förmån på kontrolluppgiften. Förmånen är för 2004, 62 kr. Den anställde får då betala skatt på denna förmån och arbetsgivaren arbetsgivaravgifter. Vid resor där arbetsgivaren står för all mat är förmånsvärdet 155 kr per dag.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgiften är 32,70% för 2004 en sänkning med 0,12%! Enskilda näringsidkare betalar egenavgifter och de är 30,89%, även här en sänkning med 0,12%. Den särskilda löneskatten är densamma som tidigare 24,26%.

Arvsskatt

Arvsskatten för makar och sambor försvinner för dödsfall som inträffar från 1 januari och framåt. Den juridiska delen med arvsrätt mm påverkas inte av att själva arvsskatten försvinner. Arvsskatten för barn som också tillhört arvsskatteklass 1 kvarstår dock.

Inför semestern

Från årsskiftet kan man ta in hur mycket alkohol och tobaksvaror som helst från ett annat EU-land. Det gäller bara att kunna motivera att det är för privat bruk och inte till försäljning.Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms