Vilseledande om Handelsbanken Liv

2003-11-22
 
En artikel i Dagens Industri är klart vilseledande om Handelsbanken Liv.
 
Lördagen den 22 oktober skriver Dagens Industri att Handelsbanken säkrar pensionerna. Styrelsen i Handelsbanken har beslutat att skjuta till 229 Mkr till sitt livbolag för att utbetalningarna inte skall behöva reduceras i likhet med vad som skett i SEB TryggLiv och Skandia. Så här långt är det rätt, men…..

Handelsbanken Liv var faktiskt det första livbolaget att genomföra en reallokering, alltså ett återtag av försäkringskapitalet. Det skedde redan förra året när Handelsbanken Liv sänkte försäkringskapitalet med ca 9%. En drastisk åtgärd i så tidigt skede. I år har Folksam gjort samma sak, se mer under nyhetsarkiv och återtag av pensionspengar. Handelsbanken Liv som enda vinstudelande livbolag kommer säkert att reallokera vid fler tillfällen. Förvaltningen i detta bolag fungerar som en fond med avräkning en gång per år. Vid en förlust av kapital får försäkringstagarna stå för 90% av förlusten genom återtag och banken står risken med resterande 10%. Vid vinst så är förhållandena desamma, banken tar 10% av vinsten resten går till kunderna.

Handelsbanken Liv hette tidigare RKA och namnbytet skedde i och med Handelsbankens köp av RKA 1993. RKA hade redan då relativt dålig ekonomi och behövde en ekonomisk stark ägare för att överleva. Handelsbanken blev räddningen. Återbäringsräntan till försäkringstagarna har sedan dess ändock varit bland den lägsta i branschen.

Åter till artikeln i DI. Kan vi lita på media? Uppenbarligen inte. Artikeln belyser inte hela sanningen och framställer Handelsbanken Liv i bättre dager än vad som är fallet. För någon vecka sedan skrev DI att Skandia hade det i särklass största kapitalunderskottet för att nå 100% konsolidering. De skrev att det saknades x antal miljarder i Skandia och kanske bara hälften så mycket i övriga livbolag. Det är naturligtvis rätt, men samtidigt helt fel. Underskottet i procent av kapitalet eller underskottet per försäkringstagare är absolut inte störst i Skandia. Trots alla tvivelaktiga affärer som Skandias ledning gjort så har livbolaget bland de bästa nyckeltalen i branschen. Vi försvarar inte Skandias affärer på något sätt, utan precis tvärt om. Vi tycker däremot det är viktigt att artiklar i media är sakliga och inte vinklade på grund av en enstaka reporters privata missnöje.

Media har en oerhört viktig roll att fylla, likaså oberoende försäkringsmäklare. Sedan Lagen om försäkringsmäklare trädde i kraft 1990 så har konkurrensen och produktutvecklingen i försäkringsbranschen varit oerhört kraftig. Det har skett näst intill en revolution i denna bransch. Tack vare media kommer sanningar fram om tvivelaktiga affärer mm. Förhoppningsvis har vi snart obligatorisk flytträtt av pensionskapital, detta tack vare media.


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms