Basbeloppen 2004

2003-11-16
 
Vi har sedan 2001 tre olika basbelopp; Prisbasbelopp, förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet.
 
Prisbasbeloppet är för 2004 fastställt till 39.300 kr (38.600). Prisbasbeloppet är det som tidigare enbart var basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och högsta inkomst som ger rätt till sjukpenning uppgår till 7,5 prisbasbelopp, 294.750 kr. Storleken på avdraget för pensionsförsäkringar för både privatpersoner och företag grundar sig också på prisbasbeloppet.

Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2004, 40.100 kr (39.400). Det förhöjda prisbasbeloppet styr i dag endast beräkning av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 42.300 kr (40.900). Inkomstbasbeloppet fastställdes första gången år 2001 och var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är dock regeringen som slutligen fastställer inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 7,5 inkomstbasbelopp, 317.250 kr. Det styr även taket för den allmänna pensionsavgiften som är maximerad till 8,07 inkomstbasbelopp, 341.361 kr. Maximal pensionsavgift blir för år 2004, 23.800 kr. Det är denna avgift som får placeras i fonder via PPM (Premiepensionsmyndigheten). Rätt att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 423.000 kr.
Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms