Återtag av pensionspengar

2003-11-07
 
Folksam, SEB TryggLiv och nu även Skandia har beslutat att reducera värdet på kundernas försäkringskapital.
 
Onsdagen den 5 november beslutade Skandia att sänka nivån på de försäkringar som har månatlig utbetalning. Folksam och SEB TryggLiv har tidigare gjort samma sak.

Folksam är det enda bolag som hittills sänkt försäkringskapitalet rakt av för alla kunder. Folksam tar tillbaka 10% av försäkringarnas värde. Eftersom den garanterade delen inte kan minska så blir återtaget av överskottet betydligt större än 10%. Det är således försäkringarnas totala värde som minskar med 10%. Det är detta som kallas för reallokering.

SEB TryggLiv har sänkt värdet på försäkringar under utbetalning med som högst 7%. Även SEB TryggLiv sänker värdet på den totala utbetalningen. De kunder som inte tar ut sina pengar påverkas inte alls. Kundernas försäkringskapital förblir detsamma.

Skandia gör nu som SEB TryggLiv och sänker utbetalningarna med som högst 6%.

Skandia och SEB TryggLivs sänkningar är inte lika allvarliga som sänkningen i Folksam, då försäkringskapitalet inte reduceras i dessa bolag. Det Skandia och SEB TryggLiv gör är att de ändrar på prognosen för den framtida avkastningen. När den prognosräntan sänks så blir utbetalningen lägre. Försäkringskapitalet förblir intakt. De kunder som tar ut sina försäkringar med ett engångsbelopp påverkas således inte heller. Ett sätt att inte få en så stor sänkning är helt enkelt att ta ut försäkringen under en kortare tidsperiod än vad som var avtalat från början.

Försäkringssparande via traditionell förvaltning där försäkringsbolaget tar hand om placeringarna är i viss mån att betrakta som en fond med garanti. Försäkringsbolagen ger en garantiränta på ca 3% och om deras placeringar är lyckosamma så blir den verkliga räntan högre. Det bolagen nu gör är att de tar tillbaka en del av den överränta som tidigare delats ut. De kan dock inte ta tillbaka mer kapital än att den garanterade delen kvarstår. Ungefär som en aktiefond som sjunker i värde, men här finns det en garanti.

Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms