Kris i de svenska livförsäkringsbolagen

2003-10-20
 
Hur påverkar krisen i livbolagen ditt pensionssparande?
 
Vi skrev redan i januari på vår hemsida att livbolagens finansiella styrka var på fallrepet. (Se vidare under Nyhetsarkiv därefter Livbolagens ekonomi 2003-01-30). Det har nu accentuerats ytterligare. Två livförsäkringsbolag sänker värdet på pensionerna, därtill kommer Skandia som haft en ledning helt utan moral och där skandalerna duggar tätt. Hur påverkar nu allt detta den enskilda pensionsspararen?

De kunder som har sitt pensionssparande kopplat till olika fonder påverkas inte alls. Fonderna som valts av spararen lever sitt egna liv helt oberoende av försäkringsbolagets ekonomi och affärer. I stället är det utvecklingen i de olika fonderna som styr den framtida pensionen. Även försäkringsbolagets avgifter har stor betydelse för slutresultatet. Ett bra sätt att få en hög avkastning på fondsparandet kan vara att följa våra råd , se fliken Fondrådet.

De kunder som har traditionell förvaltning av pensionskapitalet kommer att påverkas. Traditionell förvaltning innebär att livförsäkringsbolaget tar hand om placeringarna utifrån de riktlinjer som finns. En garantiränta på ca 3% erhålls i detta system. Den extraränta som erhålls utöver garantiräntan kallas för allokerad återbäring. Den delen är däremot inte garanterad och kan återtas. I praktiken kan man säga att även traditionell förvaltning kan liknas vid en fond som både kan öka och minska i värde. Dock aldrig under den garanterade delen.

Livförsäkringsbolagens ekonomi varierar en hel del mellan de olika bolagen. De mått som anges för att visa den ekonomiska situationen är konsolideringsgrad och solvens. Konsolideringen anger bolagets totala tillgångar genom bolagets åtagande mot kunderna, såväl garanterade medel som allokerad återbäring. Solvensen är det mått som anger bolagets totala tillgångar genom endast de garanterade åtaganden som gjorts.

Nedan är senast kända värden:

Bolag – Konsolidering – Solvens
Folksam – 96 – 121
Länsförsäkringar – 89 – 119
Nordea – 92 - 104
SEB TryggLiv gamla (fd Trygg-Hansa) – 92 – 151
SEB TryggLiv nya – 98 – 109
Skandia – 91 – 142
SPP – 89 – 106

Det bolag som för tillfället är finansiellt starkast är Skandia. Före detta Trygg-Hansa som numera heter SEB TryggLiv gamla samt Folksam ser enligt tabellen också starka ut men de har redan återtagit pengar från kunderna. Det är onekligen lite absurt att Skandia som råkat mest illa ut i media är det finansiellt starkaste bolaget. Det finns dock ingen som helst ursäkt för vad Skandias tidigare ledning gjort och det är viktigt att både Ni som kunder och vi som oberoende försäkringsexperter verkligen protesterar och säger vår mening.

Vad gör livförsäkringsbolagen?

Folksam har i dagarna bestämt att ta tillbaka 10% av försäkringarnas värde. Eftersom den garanterade delen inte kan minska så blir återtaget av överskottet betydligt större än 10%. Det är således försäkringarnas totala värde som minskas med 10%.

SEB TryggLiv sänker värdet på försäkringar under utbetalning med 7%. Även SEB TryggLiv sänker det totala värdet. SEB TryggLivs återtag är inte lika allvarligt som Folksams. De som inte tar ut sina pensioner påverkas inte alls i nuläget.

Folksam och SEB TryggLiv är de enda bolag som hittills har reducerat värdet på försäkringarna. Skandia, SEB TryggLiv och Folksam tilldelade under år 2000 en extra ränta på mellan 5% och 13%. Folksam och till viss del SEB TryggLiv tar nu tillbaka denna extra ränteutbetalning som då skedde. Alltså inte Skandia. Länsförsäkringar i sin tur tilldelade en extra ränta på bara någon procent år 2000. Så sänker LF pensionerna är det betydligt värre.

De livbolag som har den sämsta ekonomin är Nordea, SPP och SEB TryggLiv nya. I dessa bolag kan vi räkna med en sänkning av försäkringskapitalet, dock ej lägre än till den garanterade nivån.

Vad rekommenderar Försäkringsplan?

Vår rekommendation är att försäkringssparande den närmsta tiden skall ske via fonder. Försäkringssparandet är fortsatt mycket förmånligt och nu när börserna är på relativt låga nivåer så bör en dylik placering vara mycket lyckosam på lång sikt.

Det lär dröja många år innan räntan i traditionell förvaltning är något att räkna med igen. I princip tycker vi det är rätt bra med återtag av återbäring i de bolag där det så behövs. Då kommer dessa bolag snabbt på fötter igen och kan ge en hygglig återbäring framöver. Bolagen tar ju egentligen bara tillbaka den extra ränta som delades ut som ett engångsbelopp under år 2000.

Det är däremot oerhört viktigt att välja rätt livförsäkringsbolag, det har vi verkligen lärt oss de senaste 5 – 10 åren. I dessa val har vi som konsulter en mycket viktig roll att fylla.


Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms