Förändrad sjukpenning från den 1 juli 2003

2003-06-26
 
Sjukpenningen sänks från 80% till 77,6% av den sjukpenninggrundande inkomsten. Arbetsgivarens ansvar förlängs från 14 dagar till 21 dagar.
 
Sjukpenningen sänks för alla från den 1 juli. Underlaget för den sjukpenninggrundande inkomsten sänks med 3%, sjukpenningen utgör därefter 80% av underlaget. Det innebär att sjukpenningen blir 77,6% av inkomsten mot tidigare 80%. OBS! Det är bara inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp (289.500 kr) som ger rätt till sjukpenning.

De första 21 dagarna, tidigare 14 dagar, utbetalas sjuklön från arbetsgivaren. Sjuklönen är som tidigare 80% av hela inkomsten oavsett storlek och påverkas inte av sänkningen till 77,6%.

Regeringen har tagit fram ett förslag om ett högkostnadsskydd för små företag. I det förslaget omfattas arbetsgivare men en årlig lönekostnad för sina anställda som uppgår till högst 160 prisbasbelopp. Förslaget bereds för närvarande inom EU och det är osäkert när beslutet blir klart.
Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms