Livbolagens ekonomi

2003-01-30
 
Livbolagens konsolidering och solvens är i vissa bolag på mycket låga nivåer.
 
Livbolagens finansiella styrka har kommit i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Att vissa livförsäkringsbolag har problem med sina åtaganden gentemot kunderna råder det ingen som helst tvekan om.

Det mått som redovisas offentligt för att ange den ekonomiska ställningen är konsolideringsgraden. Konsolideringen anger bolagets totala tillgångar genom bolagets åtagande mot kunderna, såväl garanterade medel som tilldelad återbäring. Livförsäkringsbolagen har som mål att över tiden ha en konsolideringsgrad som är mellan 105 och 110. Understiger konsolideringen 100 så har man för tillfället inte kapital att klara sina åtaganden till fullo. Understiger konsolideringen 100 gör det inte så mycket för en kortare period eftersom alla kunder inte kan ta ut sina sparpengar på en gång, men över tiden är det naturligtvis inte bra.

Ett annat mått som bättre belyser den finansiella statusen är solvensgraden. Solvensen är tyvärr inte offentlig så det är bara ett fåtal bolag som talar om sina siffror. Solvensgraden är bolagets totala tillgångar genom de garanterade åtaganden som gjorts. Finansinspektionen kräver att solvensen inte får understiga 105. Av naturliga skäl är det de livbolag med högst solvens som gärna redovisar sina siffror.

Ett äldre livbolag kan ha en låg konsolidering och en hög solvens. Det beror på att kapitalet har funnits en längre tid och en stor del är tilldelad icke garanterad återbäring. Nya livförsäkringsbolag har ofta en högre konsolidering beroende på att de inte har så stor del av sitt kapital som avser återbäringsmedel.

Nedan visas senast kända värden:

Bolag - Konsolidering - Solvens

AMF 95 - 200
Folksam 91 - hemlig
Handelsbanken - - hemlig
Länsförsäkr 85 - 119
Nordea Liv 89 - hemlig
Skandia Liv 88 - 140
SPP Liv 87 - 110
SEB TL nya 92 - 105
SEB TL gamla 88 - 148

Handelsbanken Liv redovisar inte någon konsolidering, de justerar kundernas kapital en gång per år och det kan vara både plus och minus.

Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms