Förtidspension blir till sjukersättning

2003-01-07
 
Från den 1 januari 2003 försvinner begreppet förtidspension. I stället införs sjukersättning och aktivitetsersättning. Det tidigare sjukbidraget byter namn till tidsbegränsad sjukersättning.
 
Sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning kan utgå om arbetsoförmågan anses varaktigt nedsatt och personen är äldre än 30 år. Ersättningen kan pågå till 65 års ålder, sjukersättning, eller under en begränsad tid varefter omprövning görs, tidsbegränsad sjukersättning.

För personer mellan 19 och 30 år utbetalas aktivitetsersättning. Ersättningen utges alltid för viss tid och dock längst till fyllda 30 år.
Related Links :Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses replica oakley sunglasses Mac Makeup Wholesale audemars piguet replica watches Ralph Lauren Outlet UK Replica Red Bottoms