Inkomstgränser 2018

2018-01-08
 
Viktiga inkomstgränser för 2018.
 
Brytpunkt för statlig skatt för löntagare:
Högsta inkomst före statlig skatt, 20%: 468.700 kr
Högsta inkomst före statlig skatt, 25%: 675.700 kr

Brytpunkt för statlig skatt för den som fyllt 65 år före 2018-01-01:
Högsta inkomst före statlig skatt, 20%: 494.300 kr
Högsta inkomst före statlig skatt, 25%: 694.900 kr

Gräns för högsta sjukpenning: 341.250 kr (7,5 PBB)
Gräns för högsta sjukpenning fr o m 1 juli 2018: 364.000 kr (8 PBB)
Gräns för föräldrapenning: 455.000 kr (10 PBB)
Gräns för högsta pensionsrätt: 504.375 kr (8.07 IBB)