Basbeloppen 2018

2018-01-08
 
Prisbasbeloppet höjs med 700 kr 2018.
 
Basbeloppen 2018 är nu klara och prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 700 kr respektive 800 kr. Inkomstbasbeloppet däremot höjs med 1.000 kr vilket motsvarar 1,6%

Prisbasbeloppet är fastställt till 45.500 kr (44.800 kr). Prisbasbeloppet är det som tidigare kallades enbart för basbeloppet. Rätten till sjukpenning från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet och den högsta inkomsten som ger rätt till sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. År 2018 är det 341.250 kr. Från 1 juli 2018 höjs taket till 8 prisbasbelopp, vilket motsvarar en högsta sjukpenninggrundande inkomst på 364.000 kr. Den högsta inkomsten som ger rätt till föräldrapenning är dock 10 prisbasbelopp som för 2018 blir 455.000 kr. Högsta avdraget som en arbetsgivare får göra enligt huvudregeln till en anställds tjänstepensionsförsäkring är 35% av inkomsten, dock max 10 prisbasbelopp 455.000 kr.


Det förhöjda prisbasbeloppet är för 2018, 46.500 kr (45.700 kr). Det förhöjda prisbasbeloppet får mindre och mindre betydelse. Det styr i dag endast beräkningen av ATP-poäng enligt det gamla pensionssystemet som innehåller folkpension och ATP.

Inkomstbasbeloppet är fastställt till 62.500 kr (61.500 kr). En höjning med 1,6 %. Inkomstbasbeloppet fick vi första gången 2001 och det var då lika med det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas det om en gång per år med ett s.k. inkomstindex som skall motsvara den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstbasbeloppet varje år. Taket för den pensionsgrundande inkomsten är maximerad till 7,5 inkomstbasbelopp (468.750 kr) efter avdrag för pensionsavgiften. Pensionsavgiften som betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp är 7%, så den högsta avgiften blir 35.300 kr. Rätten att välja alternativ ITP s.k. 10-taggarlösning gäller för ITP-anslutna med inkomst överstigande 10 inkomstbasbelopp, 625.000 kr.