Välkommen till Försäkringsplan AB kundlogin
  Här kan du logga in och få en samlad bild av ditt försäkringsengagemang som vi har fullmakt för.
För att komma åt dina försäkringar krävs det att du använder Google Chrome eller Internet Explorer 9 eller högre som webbläsare.

För att erhålla användarnamn samt lösenord kontakta lennart@forsakringsplan.com