Försäkringsbranchen är komplex och omfattande. För att stärka kundens intressen finns det ett stort antal lagar och regelverk som styr vår verksamhet.