Försäkringsplan AB är registrerade hos Insuresec.

Insuresec är till för att skydda konsumenter och kunder. Det görs genom att licensiera försäkringsförmedlare för att konsumenten/kunden ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar.

Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Insuresec AB
Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm
Tfn: 08 - 410 415 75
info@insuresec.se
www.insuresec.se