Försäkringsplan AB är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Sfm:s kansli
Apelbergsgatan 36
111 37 STOCKHOLM
Tel: 08-545 215 40
E-post: info@sfm.se