Finansinspektionen: Tillstånd samt registrerade för förmedling av personförsäkring.

Insuresec: Registrerade samt licensierade för livförsäkring och fonder.