Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om
försäkringsförmedling.


Finansinspektionen, Box 6750, 113 85
Stockholm, Tfn: 08-7878000, E-post: finansinspektionen@fi.se


Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tfn: 060-184000, E-post:
bolagsverket@bolagsverket.se