Om Försäkringsplan AB
  Försäkringsplan AB verkar som specialist inom området pensionsplanering.

Vi förmedlar försäkringar från de flesta bolag och kan därför alltid erbjuda den lösning som passar bäst, oberoende av bolag.

Som konsultbolag gör vi pensionsutredningar och beräkningar av olika pensionsalternativ både vid upphandling och uppnådd pensionsålder.

Vi följer noga marknadens alla produkter och de olika försäkringsbolagens villkor och avgifter.

Försäkringsplan AB står under finansinspektionens tillsyn och lyder under en speciell lagstiftning. Vi är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.